Om oss

Awesome People är en ideell ungdomsorganisation som

registrerades 2013 i Örebro. Den huvudsakliga målsättningen för

Awesome People är att få människor att vara och känna sig

awesome (make people be and feel awesome). Awesome People ska

arbeta med projekt, utbildningar, workshops, läger, utbyten och

events på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Här utöver har Awesome People som mål att stärka kvaliteten i

ungdomsarbete och genom en mångfald av projekt och aktiviteter

ska organisationen bidra till att minska utanförskap och öka

människors (främst ungas) delaktighet i samhället.

We believe all people can embrace who they are,
can define their future, and can change the world.

 

Our Mission

Att stärka människor och få dem att se och använda sin fulla potential

genom att erbjuda innovativa aktiviteter och metoder inom olika områden

såsom entreprenörskap, coachning, jämställdhet, integration och ledarskap

samt förbättra kvaliteten i ungdomsarbetet för att skapa en positiv social

förändring.

Our Vision

”En generation av unga som med egen handlingskraft skapar en bättre värld

för sig själv, för andra och för planeten” – Vi vill inspirera unga till

att använda sin fulla potential så att de kan se innovativa lösningar på

personliga och även samhälleliga utmaningar så att de själva mår bra och

får en stärkt självkänsla, stärkt självförtroende och en ökad självkännedom

och dessutom bidrar till att andra får känna samma sak. Vi vill att de ska

inspireras till att bidra till ett hållbart samhälle när det gäller både

ekonomisk, social OCH ekologisk hållbarhet.

Vi behöver ditt stöd!

BE BRILLIANT

"Be the best you in all you do. Develop your competence. Strive to be brilliant"

BE BRAVE

"Have the courage to do what you want to do, go outside your comfort zone, strive to be brave"

BE DIFFERENT

"Be creative and think outside the box, feel that it’s okej to be different"

BE YOURSELF

"Develop your self esteem, self confidence and self awareness, be always true to yourself "

BE AWESOME

"Strive to implement our corner stones and you will be and feel awesome - Better yet- make other people be and feel awesome and the awesomeness will reflect back on you as well"

© 2018 Awesome People. Proudly created by Fredrik Wouda|  Terms of Use  |   Privacy Policy